Spremembe in dopolnitve Statuta občine Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva