Nadzorni obor

Člani (mandat 2022 - 2026)
  • Mateja VEGIČ
  • Simona DOBNIK
  • Domen MAJCEN
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Predsednik, Denis TOPOLOVEC
  • Član, Gorazd POTISK
  • Član, Anton TURK