Nadzorni obor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Denis TOPOLOVEC
  • Član, Gorazd POTISK
  • Član, Anton TURK