Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Opis stroškov v postopku