Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v občini

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Znesek TRR Referenca / sklic
29,50 € SI56 0131 5515 0309 161 SI11 76155-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku