Statut občine Starše (12/1995)

Predpisi, na katere predpis vpliva