Vloga za izdajo kartografskega dela prostorskih aktov

Znesek TRR Referenca / sklic
1,42 € SI56 0131 5515 0309 161 SI11 76155-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.