Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Opis stroškov v postopku