Vloga za izdajo potrdila o ne uveljavljanju in neobstoju predkupne pravice na podlagi Zakona o ohranjanju narave