Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Opis stroškov v postopku