13. redna seja

12. 9. 2016 Administrator S. 113
Seja je potekala dne 21.09.2016 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Spremembe in dopolnitve Statuta občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2016 (30.09.2016)
Datum sprejetja: 21.09.2016
Začetek veljavnosti: 15.10.2016
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Poslovnik Občinskega sveta občine Starše - UPB1 (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2016 (30.09.2016)
Datum sprejetja: 21.09.2016
Začetek veljavnosti: 15.10.2016
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o razveljavitvi Odloka o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2016 (30.09.2016)
Datum sprejetja: 21.09.2016
Začetek veljavnosti: 01.10.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.09.2016
Začetek veljavnosti: 25.10.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)