Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva