Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva