Sprememba Poslovnika občinskega sveta občine Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva