Poslovnik občinskega sveta občine Starše (20/1999)

Predpisi, na katere predpis vpliva