Odlok o javnem redu in miru v občini Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva