Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju v občini Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva