Odlok o rebalansu proračuna občine Starše za leto 2010

Predpisi, na katere predpis vpliva