Odlok o predkupni pravici občine Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva