Cenik uporabnine za oddajo nepremičnega premoženja občine Starše v občasno uporabo

1. 6. 2023 Nuša P. (Splošne in normativno pravne zadeve) 107