JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM - JMSS MARIBOR

10. 10. 2022 Terezija M. (Kmetijstvo, gospodarstvo ter zaščita in reševanje) 294