ZBIRANJE VLOG - OBRAZEC 2, OŠKODOVANCEV OBČINE STARŠE, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE 2022 SE NADALJUJE DO 16. 09. 2022

2. 9. 2022 TEREZIJA M. (Kmetijstvo, gospodarstvo ter zaščita in reševanje) 293