S strani Snage Maribor prosijo, da se drobna odpadna mešana embalaža pred odlaganjem v vrečko oplakne!

25. 7. 2022 TEREZIJA M. (Kmetijstvo, gospodarstvo ter zaščita in reševanje) 63