Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja med volilno ali referendumsko kampanjo na plakatnih mestih v Občini Starše

7. 3. 2022 Nuša C. 57