Sprememba javnega poziva 74SUB-OB19 zaradi prenehanja veljavnosti Odlokov o načrtu za kakovost zraka

1. 3. 2022 TEREZIJA M. (Kmetijstvo, gospodarstvo ter zaščita in reševanje) 22