ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA

16. 7. 2021 TEREZIJA M. (Kmetijstvo, gospodarstvo ter zaščita in reševanje) 343