ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA

11. 5. 2021 TEREZIJA M. (Kmetijstvo, gospodarstvo ter zaščita in reševanje) 602