PRAVILNO ORANJE KMETIJSKIH POVRŠIN OB JAVNIH CESTAH - OBVESTILO ZA OBDELOVALCE KMETIJSKIH POVRŠIN

21. 4. 2021 TEREZIJA M. (Kmetijstvo, gospodarstvo ter zaščita in reševanje) 206