Onesnaženje občinskih cest

1. 3. 2021 Terezija M. (Kmetijstvo, gospodarstvo ter zaščita in reševanje) 300