Izvzem iz javnega dobra parcelnih številk 671/5, 671/6 in 671/7, vse k. o. 712 - Starše

1. 8. 2014 Administrator T. 36