JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA GRAMOZNICO PLETERJE – ZA OBMOČJE, ki se nahaja v k.o. PREPOLJE

20. 5. 2016 Administrator T. 39