Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN gramoznice Pleterje (za območje v k.o. Prepolje)

20. 5. 2016 Administrator T. 27