Objava Sklepa o stališčih do pripomb in predlogov za OPPN za gramoznico Prepolje

30. 6. 2016 Administrator T. 25