Razpis o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči „de minimis"

1. 7. 2016 Administrator T. 42