USTANOVITEV JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA NA PARC. ŠT. 200/4, 422/3, 422/4, 445/2 in 547/2, vse k.o. 712-STARŠE

18. 7. 2016 Administrator T. 51