IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT. 661/5, K.O. 712-STARŠE

18. 7. 2016 Administrator T. 32