Obvestilo o objavi javnega razpisa za za dodelitev sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 društvom v Občini Starše

15. 2. 2021 Grus B. (Komunala) 272