PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2017, ČAS ZA PREDLOGE DO TORKA, 6. 12. 2016

1. 12. 2016 Administrator T. 38