Vloga za delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2021 zaradi posledic epidemije Covid-19

15. 2. 2021 Grus B. (Komunala) 213