ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI IN OMEJITVAH JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI

16. 3. 2020 96