Sklep o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Starše

17. 3. 2020 127