29. 3. 2020 - ODLOK O ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI GIBANJA IN ZBIRANJA LJUDI NA JAVNIH MESTIH IN POVRŠINAH V REPUBLIKI SLOVENIJI TER PREPOVED GIBANJA IZVEN OBČIN

30. 3. 2020 107