POLOŽNICE ZA OKOLJSKO DAJATEV, ODVAJANJE ODPLAK IN OMREŽNINO ZA ODVAJANJE ODPADNE KOMUNALNE VODE BO PO NOVEM IZDAJALO PODJETJE GRADNJE STARŠE d.o.o. Cene storitev ostanejo za občane in nepridobitne organizacije nespremenjene

9. 2. 2018 Administrator T. 65