Javno naznanilo o razgrnitvi dopolnjenega OPPN za območje poslovno obrtne cone Zlatoličje

16. 3. 2018 Administrator T. 12