OBRAZLOŽITEV GLEDE SPREMEMBE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

23. 8. 2019 Administrator T. 21