Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja EUP ST06 – OPPN Mgs1, Medgeneracijsko središče Staše

28. 8. 2019 Administrator T. 18