Zahvala članom KS Prepolje in telefonske številke

28. 3. 2020 Administrator T. 61