Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2022 - 2026)
  • predsednik, Ivan PIŠEK
  • Nataša PETEK
  • Uroš SMEH
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Predsednik, Ivan PIŠEK
  • Domen MAJCEN
  • Marjan MALEK