Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Znesek TRR Referenca / sklic
35,00 € SI56 0131 5515 0309 161 SI11 76155-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku