http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.7gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.8gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Uradne ure

Občina Starše


Ponedeljek
08:00 - 12:00
Torek
08:00 - 12:00
Sreda
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Četrtek
08:00 - 12:00
Petek
08:00 - 12:00

 

Pošta Starše


Pon, Tor, Čet, Pet
08.00 - 10.30
14.30 - 17.00

Sreda

08.00 - 10.30

14.30 - 18.00
Sobota
09.00 - 11.00

Pošta Marjeta

Pon, Tor, Čet, Pet
08.00 - 16.00
Sreda
08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Sobota

09.00 - 11.00

Ambulanta Starše, Marjeta

Zbirni center Starše


POLETNI: (1. april – 31. oktober)
Sreda
11:00 - 19:00
Sobota
08:00 - 15:00

 

ZIMSKI:(01. november – 31. marec)
Sreda
11:00 - 17:00
Sobota
09:00 - 14:00

 

Več informacij...

Prevozi

Občanom občine Starše so vsak delovni dan v tednu na voljo brezplačni kombi prevozi po vaseh občine Starše - URNIK.

Občinska blagajna


Sreda
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

 

Več informacij...

Lekarna Starše


PON. od 8. do 19. ure
TOR., ČET. IN PET. od 8. do 16. ure
SRE. od 11. do 19. ure

 

Vzdrževanje javne kanalizacije

Prijava za zaposleneZapomni si me

piso l

 

 

HUMANITARNO DRUŠTVO S SRCEM ZA OBČINO STARŠE

 

 Logotip AJPES

 

fb

KMETIJSTVO V OBČINI STARŠE

V Občini Starše se zavedamo, da je kmetijstvo pomembna dejavnost tako za našo občino kot tudi celotno Slovenijo.

Cilj, ki ga skušamo doseči, je razvoj podeželja, le-ta pa bo usmerjen k povrnitvi in krepitvi konkurenčnosti podeželskih območij in tako posredno k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest na tem območju.

S sprejetim proračunom želimo pomagati pri ohranitvi in razvoju kmetijstva, kulturne krajine, razvoju dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranju novih delovnih mest, usposabljanju kmetov ter spodbujati društveno dejavnost.

Za leto 2017 je v sprejetem proračunu predvidenih 6.588.590 eur za odhodke, od tega za investicijske odhodke 3.523.240 eur ter investicijske transferje 101.000 eur.

 

Za kmetijstvo je namenjenih 800.050 eur, kar predstavlja 12,60 %. 732.000 eur namenjenih za zemljiške operacije.

 

Za izvedbo namakalnega sistema Zlatoličje je namenjenih 240.000,00 eur (projekt bomo izvedli skupaj z Občino Hajdina), v mesecu oktobru pričakujemo drugi razpis za sofinanciranje namakalnih sistemov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, katerih financiranje bo 100 %.

Za izvedbo komasacije in agromelioracije na območju k.o. Starše je namenjenih 489.000,00 eur. Projekt bomo izvedli, ko bo objavljen ponovni razpis za sofinanciranje komasacij v tem letu. Do zaključka prvega razpisa zaradi neurejenih lastništev naših občanov na nekaterih parcelah (lastnikom odločbe ni bilo mogoče vročiti) ni uspelo pridobiti pravnomočne odločbe. Odločba je postala pravnomočna šele konec aprila, ko je rok za oddajo vloge na prvi razpis že potekel. Za druge operativne odhodke je namenjenih 3.000 eur. Za neposredna plačila v kmetijstvu je namenjenih 40.000 eur. Sredstva so namenjena za subvencioniranje investicij in tehnološke posodobitve v kmetijstvu, podporo pri razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, urejanje kmetijskih zemljišč, investicijsko podporo pri razvoju ekoloških kmetijskih gospodarstev (poslovni načrti, nakupi strojev in opreme, novogradnje in adaptacije hlevov ... ter drugi ukrepi v kmetijstvu).

23.000 eur je namenjenih za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, in sicer za delovanje društev s področja kmetijstva, ki so ustanovljena v naši občini ter društva, v katera so včlanjeni naši kmetje (društvo rejcev prašičev, govedorejsko, čebelarji, lovci, integrirana pridelava zelenjave, mladi kmetje, orači, strojni krožki...), ter za kritje stroškov seminarjev in članarin neprofitnih institucij.

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna v skladu z Zakonom o zaščiti živali zagotoviti zavetje za zapuščene živali in sredstva za kritje stroškov oskrbe le–teh v zavetišču, vključno s stroški veterinarskih storitev. Za te namene je predviden znesek v višini 5.000 eur.

50 eur je namenjenih za plačilo naročnine časopisov in revij s področja kmetijstva.

2-6-2017 20-35-03

 

predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetDol
obcinskaUpravaDol razpisiDol VlogeDol
NagradeDol volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol Razgrnitev OPN
dcaGor gradnjeDol zbriniCenterDol
AktNoviceDol Mediji in tedenske novice Cenik

Pobude in vprašanjaČe imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.

oglasnaDeska