http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.7gk-is-90.pnglink
http://www.starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.8gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Uradne ure

Občina Starše


Ponedeljek
08:00 - 12:00
Torek
08:00 - 12:00
Sreda
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Četrtek
08:00 - 12:00
Petek
08:00 - 12:00

 

Pošta Starše


 Pon, sre., pet.
 08.00 - 10.30 
 14.30 - 17.00

Tor., čet

08.00 - 10.30

14.30 - 18.00
Sobota
Zaprto

Pošta Marjeta

Ponedeljek 
08.00 - 17.00

Tor., čet., pet.
08.00 - 16.00
Sreda
08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Sobota

Zaprto

Ambulanta Starše, Marjeta

Zbirni center Starše


POLETNI: (1. april – 31. oktober)
Sreda
11:00 - 19:00
Sobota
08:00 - 15:00

 

ZIMSKI:(01. november – 31. marec)
Sreda
11:00 - 17:00
Sobota
09:00 - 14:00

 

Več informacij...

Prevozi

Občanom občine Starše so vsak delovni dan v tednu na voljo brezplačni kombi prevozi po vaseh občine Starše - URNIK.

Občinska blagajna


Sreda
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

 

Več informacij...

Lekarna Starše

OBVESTILO: Od ponedeljka, 5. avgusta 2019, do vključno petka, 23. avgusta 2019, bo lekarna zaradi letnega dopusta zaprta. Prosimo vas, da se v tem času obrnete na Lekarno Miklavž


PON. od 8. do 19. ure
TOR., ČET. IN PET. od 8. do 16. ure
SRE. od 11. do 19. ure

 

Vzdrževanje javne kanalizacije

Prijava za zaposleneZapomni si me

piso l

 

 

HUMANITARNO DRUŠTVO S SRCEM ZA OBČINO STARŠE

 

 Logotip AJPES

 

fb

Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Starše

Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Starše

 

Test

 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

POVZETEK

Občina Starše je pridobila nepovratna sredstva iz 2. Javnega razpisa za podukrep 4.3. Podpora v naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva v višini 388.560,82 EUR za izvedbo operacije:

Agromelioracija na komasacijskem območju Starše

Komasacijsko območje obsega 156,00 ha in se nahaja v delih k.o. Starše, Prepolje in Loka pri Rošnji

CILJI

Cilji komasacije in agromelioracije so v splošnem naslednji:

- Učinkovitejša izraba kmetijskih zemljišč, ki se doseže z manjšo razdrobljenostjo parcel, povečanjem parcel

- Povečana kmetijska proizvodnja

- Prihranki na pogonskih gorivih in času zaradi krajših dostopnih poti, urejene mreže poljskih poti in združenih parcel

- Zmanjšanje negativnih učinkov kmetijstva na okolje (manj emisij, krajši čas trajanja hrupa, manjša poraba škropiv)

- Posredne družbene koristi (urejen zemljiški kataster/zemljiška knjiga, manj mejnih sporov, urejena krajina, poljske poti uporabne za rekreacijo)

Cilje se bo dosegalo preko izvedbe komasacije na območju Starše in z izvedbo spodaj navedenih agromelioracijskih del na območju Starše:

· Ureditev novih poljskih poti v dolžini 3.089 m

· Vzdrževanje obstoječih poljskih poti v dolžini 2.276 m

· Odstranitev obstoječih poljskih poti v dolžini 1.365m

· Odstranitev dreves in grmičevja v površini 4.500 m2

· Planiranje oz. izravnava terena v površini 2.312 m2

PRIČAKOVANI REZULTATI

S komasacija se bo zmanjšalo število parcel iz obstoječih 404 s povprečno velikostjo parcele znotraj komasacijskega območja 0,4 ha na 240 parcel s povprečno velikostjo parcele 0,7 ha. S komasacijo se bodo povečale obdelovalne površine, izboljšala zemljiška in posestna struktura območja in s tem dosegla optimizacija ekonomike kmetijske proizvodnje.

Z izvedbo agromelioracij ter s tem tudi ureditev mreže poljskih poti se skrajša dostop do kmetijskih zemljišč ter tako prihrani na stroških vožnje kmetijske mehanizacije do obdelovalnih površin in tudi na samem času vožnje, kar ima za posledico tudi pozitivne vplive na okolje, kot so manjša poraba goriva, manjše emisije izpušnih plinov, manj hrupa. Izvedba planiranja terena in odstranitev dreves in grmičevja pa omogoči optimalno obdelavo kmetijskih površin in s tem tudi izboljša pogoje za kmetijsko pridelavo.

Vsota vseh spravilnih razdalj pred izvedeno komasacijo znaša 2.523,69 km, vsota vseh spravilnih razdalj po izvedeni komasaciji znaša 1.540,13 km, kar pomeni razliko 983,56 km tako, da delež zmanjšanja spravilnih razdalj znaša 38,97 %.

 

Povezave na spletno stran Evropske komisije,
namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
in do spletne strani PRP http://www.program-podezelja.si/

 

Skrbnik operacije:Mojca Kacjan

predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetDol
obcinskaUpravaDol razpisiDol VlogeDol
NagradeDol volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol Razgrnitev OPN
dcaGor gradnjeDol zbriniCenterDol
AktNoviceDol Mediji in tedenske novice Cenik

Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Starše

Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Starše

Projekti, sofinancirani iz sklada EKSRP

Evropski kmetijski sklad

Projekti, sofinancirani iz sklada ESRR

Evropski sklad za regionalni razvoj

Prihajajoči dogodki

    Pobude in vprašanja

    

    Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.

    oglasnaDeska